Slide background

PSYKOTERAPI

HANDLEDNING

PARTERAPI

FAMILJETERAPI

MINDFULNESS

HÄSTUNDERSTÖDDA
INSATSER

VARMT VÄLKOMMEN.

Till oss kan du vända dig när du behöver någon att tala med, det kan vara tillfälliga svårigheter eller problem av mer djupgående karaktär.

Vi kan vara ett stöd i krissituationer, vid ångestproblematik, posttraumatisk stress, depression, livsstilsförändringar eller stöd i att komma ur ett missbruk. Vi finns också till för er som vill utveckla era relationer, det kan gälla konflikter i familjen eller att hitta tillbaka till varandra med hjälp av par terapi.

Vi vänder oss också till företag och offentliga verksamheter som är i behov av konsultation, handledning och personalvård. Samarbetspartners är; SOS international, Euroaccident, Falcks Health Care och andra föräkringsbolag.

TJÄNSTER.

KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som har starkt vetenskapligt stöd när det gäller behandling av flera psykiska problemområden. De vanligaste är ångest, PTSD, olika fobier, stressrelaterade besvär och depression.

KBT är en terapiform vars främsta kännetecken är ett aktivt samarbete mellan klient och terapeut. I terapin arbetar vi tillsammans med att kartlägga icke funktionella tankemönster och beteendemässiga/känslomässiga reaktioner.  Syftet är att hitta andra och mer funktionella lösningar.

Prolonge Exposure (PE) är en kognitiv manualbaserad behandlingsmetod med högst evidens av alla tillgängliga behandlingsmetoder för PTSD. Ibland kallas metoden för emotionell bearbetning av PTSD. I korta drag går behandlingen ut på att du bearbetar de traumatiska händelser du varit med om och får hjälp att ta tillbaka ditt liv.

Mindfulness
Kognitiv terapi och mindfulness i kombination har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att förebygga och behandla stress och stress relaterade besvär såsom smärta och umattningssyndrom. Forskning har visat att mindfulness kan minska återfall i depression med hälften.

Mindfulnessbaserad kognitiv terapi kan genomföras i grupp eller enskilt. Vi startar grupper när vi har tillräckligt med personer anmälda. Lämna din intresseanmälan via epost: kontakt@trestadkbt.se

Familjeterapi
I familjeterapi arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa problem, bemästra svåra livssituationer och komma vidare vid kriser. Vi fäster stor vikt vid familjen som resurs för att övervinna olika svårigheter. Familjeterapi väljs med fördel vid konflikter inom familjen, vid fysisk eller psykisk ohälsa och vid beteende problem hos barn och unga.

Parterapi
Parterapin inleds med en utforskande del där terapeuten tillsammans med parterna går igenom problem- och konfliktområden men också parets gemensamma styrkor och historia. Efter den inledande kartläggningen fortskrider arbetet med olika interventioner som paret arbetar hemma med mellan sessionerna. Varje session varar mellan 60-90 minuter.

Handledning

Individ och process handledning till personal inom människovårdande yrken. Handledningen bygger på ömsesidig respekt och utveckling och kan vara både process- och ärende inriktad.  Teoretiska utgångspunkter; systemteoretisk och kognitiv teori samt inlärningsteori och anknytningsteori.

Psykolog konsultation/utredning
Katarina Risfelt erbjuder psykologkonsultation och psykologutredningar till företag, offentliga verksamheter och skola.  Vid intresse och vidare information kontakta, Epost; kontakt@trestadkbt.se

 

OBS: På mottagningen finns under vissa tider en hund.

OM OSS.

Yvonne Brattberg är socionom, legitimerad psykoterapeut  och handledare i psykosocialt arbete. Inriktning kognitiv beteendeterapi (specialinriktning barn och unga) och familjeterapi. Hon har vidareutbildningar inom mindfulness, ACT (acceptance & commitment therapy), PE (prolonge exposure) och IBCT (intergrative behavior couples therapy).

Yvonne har lång erfarenhet av behandlingsarbete och terapi med familjer, par, barn och unga från barn och ungdomspsykiatrisk mottagning, vårdcentral och socialtjänst.

Katarina Risfelt är legitimerad psykolog med KBT-kompetens. För närvarande erbjuder Katarina enbart psykologutredningar och psykoterapi  i Göteborg.

Vi som är verksamma på Trestads familjeterapi & KBT innehar F: skattesedel samt patient och ansvarsförsäkring. Vi lyder under hälso- och sjukvårdslagen vilket innebär att vi har sekretess och är dokumentationsskyldiga.

YVONNE BRATTBERG
yvonne@trestadkbt.se

KATARINA RISFELT

KONTAKT.

Trestad Familjeterapi & KBT har sina lokaler centralt i Uddevalla på St. Mikaelsgatan 1. Det finns goda parkeringsmöjligheter på torget och gatorna runt omkring. Besökstider även kvällstid.

För information och tidsbokning;

Boka online här, eller kontakta oss:

E-post kontakt@trestadkbt.se
Telefon: 070-2843350

Besöksadress:
Sankt Mikaelsgatan 1 vån 1, Uddevalla